Резервни части за E3D Hemera Direct Kit - 1.75mm, 24V