Ние и нашата околна среда

Be nice! Ние работим по съобразен с климата начин и прилагаме много конкретни екологични практики.

Be nice - това мото определя нашата предприемаческа дейност. Опазването на околната среда и климата играят съществена роля, защото се опитваме да използваме ресурсите отговорно. Като компания искаме активно да оформяме бъдещето и да насърчаваме устойчивото развитие.

Поради това за нас са много важни екосъобразните и съобразени с климата бизнес практики. Важен показател за екологичния подход към бизнеса е начинът, по който се справяме с емисиите, които причиняваме.

Избягване и намаляване на емисиите на CO₂

Ние използваме много от потенциала си, за да сведем до минимум въздействието на нашите бизнес дейности върху околната среда и климата. През последните години въведохме обширни екологични мерки по дълбоко убеждение и продължаваме да работим с пълна сила, за да предотвратим появата на емисии на парникови газове и да намалим максимално неизбежните емисии на CO₂.

До каква степен нашите действия, съобразени с околната среда и климата, дават резултат, показва, например, специалната награда за интегрирана устойчивост, която niceshops получи от глобалния институт "Great Place to Work" през 2022 г.

Част от нашите екологични дейности:

 • Покриваме 100% от енергийните си нужди с зелена електроенергия.
 • Нашата собствена фотоволтаична система произвежда повече от половината от нуждите ни за електроенергия. Логистичният ни център в Saaz, който отговаря на най-високите енергийни стандарти, се охлажда и отоплява с помощта на отпадна топлина от завода за биогаз на съседния земеделски производител.
 • В момента използваме безпластмасови, екологични и компостируеми транспортни материали за повече от 98% от нашите пратки. Само в няколко случая (превоз на обемисти стоки и палети) все още липсва алтернатива на рециклируемото пластмасово фолио.
 • Нашите иновативни опаковки могат да се използват повторно за транспортиране и връщане без самозалепваща се лента - патентовано решение, което е отличено и с Австрийската държавна награда за опаковъчна индустрия и с наградата "WorldStar Global Packaging Award". Обратното връщане на нашите пратки се извършва по неутрален по отношение на климата начин, предимно в Австрия, Германия и Швейцария, чрез партньори за сътрудничество.
 • Нашият процент на върнати пратки е само около три процента. Ние проверяваме и ремонтираме върнатите продукти, когато е възможно, и рециклираме много от тях.
 • Niceshops разполага с постоянно нарастващ автопарк от електромобили и с повече от 30 зарядни точки един от най-големите фирмени паркове за зарядни станции в югоизточната част на Щирия е на разположение на нашите колеги от niceshops.
 • Niceshops предлага служебни билети за градския транспорт, наред с други неща. Нашата вътрешна "Работна група за мобилност", която е посветена на насърчаването на мобилност, съобразена с климата, предприема инициативи, за да направи пътуването на колегите ни до работа възможно най-екологично с помощта на служебни автомобили и велосипеди
 • Чрез прецизно, чисто и разделно изхвърляне на отпадъците ние филтрираме важни ресурси и рециклируеми материали, които отиват директно за рециклиране.
 • Нашите колеги се наслаждават на вкусна, висококачествена храна от регионални и сезонни продукти, която се приготвя в нашата собствена кухня.
 • Просторната ни фирмена градина в Saaz, проектирана по критериите на "Природата в градината", предлага на колегите ни отдих и биоразнообразие.
 • Подкрепяме земеделците в югоизточния регион на Щирия, които обработват земеделските си земи по устойчив начин и обвързват CO₂ в почвата, като увеличават натрупването на хумус.

Искате ли да научите повече за това как изпълняваме екологичната си отговорност в niceshops? Можете да намерите цялата информация за нашия екологичен принос тук: www.niceshops.com/ueber-uns/unsere-verantwortung