Formfutura Economy LCD Resin Dark Grey

Подходяща за начинаещи универсална смола

60.10 лв.

(60.10 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

В момента не е наличен За съжаление в момента нямаме информация кога този продукт ще бъде отново наличен. Кликнете върху бутона „Уведоми, когато е налично“ долу и ще ви информираме веднага при наличност.

Характеристики:

 • Отлични печатни свойства
 • Матово покритие на повърхността
 • Кратко време на втвърдяване

Арт.-№: FF-ECORESN-DGRY-01000, Съдържание: 1.000 g, EAN: 8720629062341

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: FF-ECORESN-DGRY-01000
 • Номер на производителя: ECORESN-DGRY-01000
 • Марки (производители): Formfutura
 • Съдържание: 1.000 g
 • Видове продукти: Смоли
 • Източник на светлина: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Цвят: Сив / Сребърен
 • Нето тегло: 1000 g
Описание

Economy LCD Resin от Formfutura е удобна за начинаещи LCD смола с общо предназначение с отлични свойства за печат, която може да се използва на всички LCD 3D принтери с отворен код в диапазона от 385 до 420 nm. Синтетичната смола съчетава прецизност с кратко време на втвърдяване и създава красиви матови печатни повърхности.

Възможни приложения:

 • 3D печат на фигури, миниатюри и модели,
 • 3D печат на функционални прототипи,
 • 3D печат на потребителски продукти.
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.
Размер на макарата с филаменти
Изтегляния

Въпроси и отговори относно Formfutura Economy LCD Resin Dark Grey

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Formfutura Economy LCD Resin Dark Grey

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Economy LCD Resin Dark Grey" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder