Formfutura Economy LCD Resin Red

Подходяща за начинаещи универсална смола

60.10 лв.

(60.10 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до четвъртък, 07. март, ако поръчате до понеделник до 13:00 часа.

Още 3 броя на склад

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Отлични печатни свойства
 • Матово покритие на повърхността
 • Кратко време на втвърдяване

Арт.-№: FF-ECORESN-REDC-01000, Съдържание: 1.000 g, EAN: 8720629062327

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: FF-ECORESN-REDC-01000
 • Номер на производителя: ECORESN-REDC-01000
 • Марки (производители): Formfutura
 • Съдържание: 1.000 g
 • Видове продукти: Смоли
 • Източник на светлина: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Цвят: Червен
 • Нето тегло: 1000 g
Описание

Economy LCD Resin от Formfutura е удобна за начинаещи LCD смола с общо предназначение с отлични свойства за печат, която може да се използва на всички LCD 3D принтери с отворен код в диапазона от 385 до 420 nm. Синтетичната смола съчетава прецизност с кратко време на втвърдяване и създава красиви матови печатни повърхности.

Възможни приложения:

 • 3D печат на фигури, миниатюри и модели,
 • 3D печат на функционални прототипи,
 • 3D печат на потребителски продукти.
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.
Размер на макарата с филаменти
Изтегляния

Въпроси и отговори относно Formfutura Economy LCD Resin Red

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Formfutura Economy LCD Resin Red

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Economy LCD Resin Red" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder