Съвети за принтиране с colorFabb CorkFill

Съвети за принтиране с colorFabb CorkFill

За да постигнете най-добрите резултати с вашия 3D принтер, ние обобщихме няколко съвета за Вас.

Ето някои полезни настройки за MakerBot Replicator 2, Ultimaker Original и Ultimaker 2.

3D принтер Скорост (mm/s) Температура (°C) Температура на леглото (°C) Разстояние на изтегляне (mm) Скорост на изтегляне (mm/s) Струя (%)

MakerBot Replicator 2

70 210-215 n / A (по подразбиране) (по подразбиране)

104-110

Ultimaker original 45 215-225 n / A 4.5 45

104-110

Ultimaker 2 70 210-215 55 4.5 45

104-110

При дебелина на слоя от 0,2 мм се постига най-добрия баланс между времето за принтиране и качество на повърхността.

Настройки за изтегляне:

CorkFill изисква малко по-висока скорост на ретракция и разстояние при някои машини.
За да постигнете най-добри резултати, оптимизирахме настройките с кухата пирамида.
Моделът е безплатен и може да бъде намерен тук: Пирамида

Продуктът може да бъде намерен тук !