Право на отказ

Имате право да върнете продукт от направена поръчка в рамките на 14 календарни дни, без изрично задължение да посочвате причината за вашето решение. Ние също Ви предоставяме допълнителен срок от 16 дни. По този начин Вие разполагате с 30 дни, за да върнете продукта.

Право на отказ

Следната политика за отказ се прилага за договори за стоки, които могат да бъдат изпратени като колет с куриер.

Право на отказ за стоки, които могат да бъдат изпратени като колети

Като потребител имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни. Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който вие или трета страна, посочена от вас, която не е превозвачът, е придобила стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Имейл: bulgaria@3djake.com
Факс: (+43) 720 710740 9000

за решението си да прекратите този договор чрез ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл).

Можете да използвате нашия формуляр за връщане, но това не е задължително. За да спазите срока за анулиране, достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, без разходите за доставка, най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за анулирането на този договор. За това погасяване използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас. В никакъв случай няма да се начисляват такси за това погасяване. Запазваме си правото да откажем изплащането, докато не получим стоката обратно или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоките.

Молим да върнете стоките не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за отказа от този договор (връщането):

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Срокът ще се счита за спазен, ако изпратите стоките преди крайния срок от четиринадесет дни.

Договори за стоки, които са произведени специално за физическо лице, персонализирани стоки, или стоки, които са ясно съобразени с личните нужди на отделния потребител, не могат да бъдат отменяни. Персонализираните артикули не отговарят на условията за връщане.

Можете да намерите подробна информация за връщанията тук .

Правото на анулиране не се отнася за следните договори:

  1. Договори за стоки, които не са масово произведени и чието производство изисква индивидуални решения от потребителя, или стоки, които не могат да бъдат адаптирани към личните нужди на други потребители.
  2. Договори за стоки, които могат да се влошат бързо или чийто срок на годност изтича бързо.
  3. Договори за стоки в специално запечатана опаковка, която след отваряне не може да бъде върната поради здравословни или хигиенни причини, тъй като опаковката й е била повредена.
  4. Договори за стоки, които поради своята последователност са неразделно смесени с други стоки.
  5. Договори за алкохолни напитки, чиято цена е договорена в договора и които могат да бъдат доставени не по-рано от 30 дни след сключването му. Също така стоки с променливи цени, които се променят на пазара без влиянието на производителите.
  6. Договори за аудио или видео записи, както и компютърни програми в запечатана опаковка, ако печатът им върху опаковката е отстранен.
  7. Договори за списания и вестници с изключение на абонаментни договори.

Щракнете тук, за да изтеглите формуляр за връщане.

Край на политиката за отказ