Резервни части за E3D SuperVolcano Upgrade Kit - 3,00 mm, 24V