YUKI MODEL Суперлепило 20 г

Патентована капачка

 • Подходящ за различни приложения
 • Бързо втвърдяване
 • Устойчиво на стареене
 • 8.00 лв. (40.00 лв. / 100 g)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: сряда, 28. април: Поръчайте до сряда в 06:30 часа.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: YM-650002, Съдържание: 20 g

EAN: 4260256384217

 • Подходящ за различни приложения
 • Бързо втвърдяване
 • Устойчиво на стареене

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: YM-650002
Номер на производителя: 650002
Марки (производители): YUKI MODEL
Съдържание: 20 g
Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери

Описание

Подходящ за залепване на различни повърхности.

Предлага се като много флуидна версия и по-дебела текстурирана версия. Суперлепилото е устойчиво на стареене и се втвърдява бързо.

Съдържание: 20 г

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода/сапун.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • EUH 202 - Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.

Аксесоари

Въпроси и отговори относно YUKI MODEL Суперлепило 20 г

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

4,4 от 5 звезди
18 (52%)
12 (35%)
3 (8%)
1 (2%)
0 (0%)

34 оценки

Все още няма рецензии на български, но 19 рецензии на други езици.


Знаехте ли?

В Амстердам стоманен мост беше 3D-отпечатан от роботи на място.