3DJAKE High-Detail Resin Light Grey

Особено подходяща за миниатюрни обекти

99.99 лв.

(99.99 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до понеделник, 10. октомври, ако поръчате до вторник до 07:00 часа.

На склад

Отстъпка за количество

 • над 2 само 90.18 лв. / Брой -10%

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • За високи скорости на печат
 • Високо ниво на детайлност
 • Слаба миризма
 • Нисък вискозитет

Арт.-№: AOE-RES-HD-LGREY-1000, Съдържание: 1.000 g, EAN: 9010707002291

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: AOE-RES-HD-LGREY-1000
Номер на производителя: RES-HD-LGREY-1000
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 1.000 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP
Цвят: Сив / Сребърен
Цвят по RAL: RAL 7035
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Смолата с висока детайлност от 3DJake е специално разработена за детайлни миниатюрни отпечатки. Тази светлосива смола е идеална за 4K и 8K принтери като Phrozen Sonic Mini 4k или Elegoo Mars 3 .

Благодарение на краткото време на втвърдяване и разнообразните си механични свойства, тази HD смола осигурява бързи скорости на печат. В допълнение, смолата има отлична, силна пигментация: Дори най-малките и фини детайли се възпроизвеждат с кристална яснота. Благодарение на ниския си вискозитет, продуктът е много лесен за печат и последваща обработка. Друга положителна черта е неговата едва забележима миризма, която няма да ви разсейва от останалата част от работата.


Основни характеристики:

 • Най-високо ниво на детайлност, особено подходящо за 4K и 8K устройства
 • Бърза скорост на печат
 • Остри контури
 • Слаба миризма
 • Кратко време на втвърдяване
 • Произведено в Австрия

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE High-Detail Resin Light Grey

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE High-Detail Resin Light Grey

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "High-Detail Resin Light Grey" , също така купуват: