AESUB Жълт спрей за сканиране

Самоизпаряващ се спрей за 3D сканиране с непрозрачно, тънко и хомогенно покритие

119.05 лв. 133.00 лв. -10%

(595.25 лв. / l, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 200 ml

Доставка до понеделник, 11. декември, ако поръчате до понеделник до 09:30 часа.

На склад

Навременна доставка преди Коледа: Поръчайте най-късно до вт, 12. дек. до 23:59 часа. Научете повече

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Самоизпаряващ се
 • Без пигменти и титанов диоксид
 • Не се изисква последващо почистване
 • Отлично сканиране

Арт.-№: AES-AESY001, Съдържание: 200 ml, EAN: 4260753410334

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: AES-AESY001
 • Номер на производителя: AESY001
 • Марки (производители): AESUB
 • Съдържание: 200 ml
 • Видове продукти: 3D скенери
Описание

Този спрей е без пигменти и титанов диоксид. Той представлява самоизпаряваща се сканираща течност, използвана за отстраняване на основни проблеми при приложението в 3D метрологията. Особено в чувствителни зони, като лаборатории или производство, спреят създава тънко, хомогенно покритие, като по този начин предпазва чувствителното оборудване от замърсяване, причинено от пигментни отлагания. Дебелината на покритието е по-малка от 1 µm.

Вече не е необходимо да се транспортират мътни измервателни обекти извън сензора, както и отнемащото време почистване на обектите и околната среда след процеса на сканиране. Голямо предимство за ежедневна работа!

Препоръка: Течността за пръскане се изпарява автоматично след приблизително 4-6 часа.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте пясък, CO2 или пожарогасителен прах за гасене.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Изтегляния
Видео за продукта:

Въпроси и отговори относно AESUB Жълт спрей за сканиране

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за AESUB Жълт спрей за сканиране

Сходни продукти:

  Клиентите, които си купиха "Жълт спрей за сканиране" , също така купуват: