colorFabb_HT - Температурнoустойчив филамент

colorFabb_HT - Температурнoустойчив филамент

От професионалисти - за професионалисти

По-твърд от XT филамента и с по-висока устойчивост на емпература, но не толкова лесен за работа.
Поради тези характеристики материалът е предназначен за употреба от напреднали потребители.

ColorFabb_HT има по-добра температурна устойчивост и много висока издръжливост, необходими за специални компоненти.

За да се опрости обработката за потребителите, е важно да се настроят първите слоеве.
Тук се препоръчва температура на нагряващата платформа от 110 - 120°C и в някои случаи използването на слепващи инструменти. (Например BuildTak)

COLORFABB NGEN COLORFABB_XT COLORFABB_HT
Processing temperature 220 ° С / 240 240C / 260C

250C/280C

Heated buildplate 75 ° С / 85 ° С 65 ° С / 75 ° С

100C/110C

Temperature resistance 85C 75C

100C

Processing window +++ +

+

Printing speed +++ +

+

Toughness + ++

+++

Тук ще намерите продуктите!