Elegoo Water Washable Resin Black

За модели от смола, които могат да се мият с вода

Ново в магазина!

50.10 лв.

(100.20 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 g

Доставка до петък, 17. февруари, ако поръчате до четвъртък до 07:00 часа.

На склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • Не са необходими почистващи препарати или химикали за почистване
 • Лесно почистване на модели без остатъци
 • За LCD и DLP принтери
 • Широка гама от приложения
 • Ниско свиване и висока прецизност

Арт.-№: ELG-14.0007.103, Съдържание: 500 g, EAN: 14.0007.103

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: ELG-14.0007.103
Номер на производителя: 14.0007.103
Марки (производители): Elegoo
Съдържание: 500 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP
Цвят: Черен
Product Type Google Base: смола
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Elegoo Water Washable Resin е висококачествена смола за 3D принтери, специално проектирана за LCD/LED източници на светлина, която може да се използва с повечето LCD и DLP принтери.

За разлика от други смоли, моделите, отпечатани с тази смола, могат просто да се измият с чешмяна вода. По този начин нямате нужда от скъпи почистващи препарати или опасни химикали, за да почистите вашите 3D модели.


Основни характеристики на смолата:

 • За модели от смола, които могат да се мият с вода
 • Няма нужда от скъпи почистващи препарати или опасни химикали за почистване
 • Лесно почистване на модела без остатъци
 • За LCD и DLP принтери
 • Широка гама от приложения
 • Ниско свиване и висока точност
 • Бързо втвърдяване и висока стабилност
 • Ниска емисия на миризма

Технически спецификации

 • Твърдост: 80 - 85D
 • Вискозитет (25 °C): 100 - 350 mPa*s
 • Плътност на течността: 1,05 - 1,25 g/cm³
 • Плътност на твърдото вещество: 1,05 -1,25 g/cm³
 • Обемно свиване: 3,72 - 4,24%
 • Якост на огъване: 40 - 70 Mpa
 • Сила на разтягане: 30-52 Mpa

Повече информация

Указания за употреба: Водата, използвана за измиване на модели от смола, не може да се излива директно в канализацията или мивка. За да не замърсявате околната среда, първо трябва да изложите водата на слънчева светлина, за да сте сигурни, че смолата, останала във водата, е напълно полимеризирана.

Препоръчани от производителя настройки за печат

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H360FD - Мможе да увреди възпроизводителната функция. Може да увреди плода в майчината утроба.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 211 - Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Видео за продукта:

Въпроси и отговори относно Elegoo Water Washable Resin Black

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Elegoo Water Washable Resin Black

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Water Washable Resin Black" , също така купуват: