Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Висококачествена смола за серия Phrozen 8K

139.99 лв.

(139.99 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до петък, 17. февруари, ако поръчате до четвъртък до 07:00 часа.

На склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • Висока прецизност
 • Ниско свиване
 • Нисък вискозитет и мирис
 • Идеална за архитектурни модели

Арт.-№: PHR-RS1000AQV8K, Съдържание: 1.000 g, EAN: 4711117882040

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: PHR-RS1000AQV8K
Номер на производителя: RS1000AQV8K
Марки (производители): Phrozen
Съдържание: 1.000 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD
Цвят: Естествен
Product Type Google Base: смола
Нето тегло: 1000 g

Описание

Линията Phrozen Aqua Resin 8K е специално проектирана, за да изрази отлично и най-малките детайли на вашите 3D модели! Смолата работи най-добре със серията Phrozen 8K, но разбира се може да се използва и с други принтери с подобни свойства!

Смолата Phrozen Aqua е проектирана за ниско свиване и високопрецизен печат. Добрата стабилност на размерите прави тази смола подходяща за прецизна работа, а ниският й вискозитет позволява лесен печат и последваща обработка. Смолата убеждава и със слабата си миризма, която не ви притеснява неприятно по време на процеса на печат.

Светло оцветената смола Aqua Vanilla 8K е идеална за отпечатване на глави на скулптури или портретни бюстове.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H360FD - Мможе да увреди възпроизводителната функция. Може да увреди плода в майчината утроба.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане.

Въпроси и отговори относно Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Aqua Resin Vanilla 8K" , също така купуват: