WD-40 Многофункционален спрей

Висококачествен многофункционален продукт за смазване и обезмасляване

14.00 лв.

(4.67 лв. / 100 мл, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 300 ml

Доставка до четвъртък, 26. май, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Защита от корозия и ръжда
 • Премахва мазнините и мръсотията
 • Най-качествен продукт

Арт.-№: WD-40-49662, Съдържание: 300 мл, EAN: 5032227496620

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: WD-40-49662
Номер на производителя: 49662
Марки (производители): WD-40
Съдържание: 300 мл
Видове продукти: Смазочно масло

Описание

Известният многофункционален спрей WD-40 защитава метала от корозия и ръжда, потиска влагата и смазва почти всичко. Продуктът също така отстранява мазнини, сажди и други отломки от повърхности.

Качество и ефективност

Оригиналната формула е помогнала за решаването на проблемите при поддръжка за всички любители занаятчии и професионалните потребители от над 60 години.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърлете съдържанието/контейнера по безопасен начин.

Предупреждения за опасност:

 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Въпроси и отговори относно WD-40 Многофункционален спрей

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за WD-40 Многофункционален спрей

5,0 от 5 звезди
5 звезди
4 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

4 оценки

Знаехте ли?

Със специални 3D принтери вече е възможно да се произвеждат модели от титан, керамика, дърво и много други материали.

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Многофункционален спрей" , също така купуват: