3DJAKE ecoResin Anthracite Grey

Евтина универсална смола за LCD и DLP принтери

Ново в магазина!

60.10 лв.

(6.01 лв. / 100 g, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до четвъртък, 26. май, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Бюджетен
 • Слаба миризма
 • Бързо втвърдяване
 • Ниско свиване
 • Многостранни приложения
 • Произведено в ЕС

Арт.-№: AOE-RES-ECO-AGREY-1000, Съдържание: 1.000 g, EAN: 9010707000846

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: AOE-RES-ECO-AGREY-1000
Номер на производителя: RES-ECO-AGREY-1000
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 1.000 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP
Цвят: Сив / Сребърен
Цвят по RAL: RAL 7016
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Линията ecoResin от 3DJAKE е бюджетна смола за 3D печат, която може да се използва в голямо разнообразие от приложения и е специално проектирана за LCD и DLP източници на светлина.

Смолата има добри физически свойства, втвърдява бързо и произвежда прецизни 3D модели с изключително ниско свиване и добра последваща обработка. Освен това е почти без мирис.


Основни характеристики на ecoResin от 3DJake:

 • Ненадмината цена
 • Високо ниво на детайлност
 • Силни контури, красиво изглеждащи повърхности
 • Слаба миризма
 • Бързо втвърдяване
 • Множество възможности за приложение
 • Добри физически свойства
 • Произведено в ЕС
 • Лесна последваща обработка (напр. боядисване)

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE ecoResin Anthracite Grey

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE ecoResin Anthracite Grey

Знаехте ли?

В Амстердам стоманен мост беше 3D-отпечатан от роботи на място.

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "ecoResin Anthracite Grey" , също така купуват: