3DJAKE ecoResin Light Grey

Евтина универсална смола за LCD и DLP принтери

Ново в магазина!

60.10 лв.

(6.01 лв. / 100 g, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до четвъртък, 26. май, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Бюджетен
 • Слаба миризма
 • Бързо втвърдяване
 • Ниско свиване
 • Многостранни приложения
 • Произведено в ЕС

Арт.-№: AOE-RES-ECO-LGREY-1000, Съдържание: 1.000 g, EAN: 9010707000839

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: AOE-RES-ECO-LGREY-1000
Номер на производителя: RES-ECO-LGREY-1000
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 1.000 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP
Цвят: Сив / Сребърен
Цвят по RAL: RAL 7035
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Линията ecoResin от 3DJAKE е бюджетна смола за 3D печат, която може да се използва в голямо разнообразие от приложения и е специално проектирана за LCD и DLP източници на светлина.

Смолата има добри физически свойства, втвърдява бързо и произвежда прецизни 3D модели с изключително ниско свиване и добра последваща обработка. Освен това е почти без мирис.


Основни характеристики на ecoResin от 3DJake:

 • Ненадмината цена
 • Високо ниво на детайлност
 • Силни контури, красиво изглеждащи повърхности
 • Слаба миризма
 • Бързо втвърдяване
 • Множество възможности за приложение
 • Добри физически свойства
 • Произведено в ЕС
 • Лесна последваща обработка (напр. боядисване)

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE ecoResin Light Grey

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE ecoResin Light Grey

Знаехте ли?

Една от най-големите общности за 3D печат е Thingiverse от MakerBot. Там могат да бъдат намерени 1 000 000 качвания, които се предоставят безплатно.

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "ecoResin Light Grey" , също така купуват: