3DLac Спрей лепило

За перфектна адхезия към печатащото легло

20.00 лв.

(50.00 лв. / l, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 400 ml

Доставка до сряда, 15. февруари, ако поръчате до понеделник до 07:00 часа.

На склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент

Арт.-№: 3DL-145, Съдържание: 400 ml, EAN: 8411322235803

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: 3DL-145
Номер на производителя: 145
Марки (производители): 3DLac
Съдържание: 400 ml
Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери
Product Type Google Base: аксесоари

Описание

3DLac е спрей лепило за строителната дъска. Спрей лепилото е специално разработено от испанска лаборатория за 3D принтери, използващи FDM процес.

3DLac е без парфюм, устойчив на високи температури и съдържа подсилен фиксиращ агент за по-добро прилепване на компонентите към строителната дъска.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.

Предупреждения за опасност:

 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Въпроси и отговори относно 3DLac Спрей лепило

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за 3DLac Спрей лепило

123 клиентски рецензии на други езици

4,9 от 5 звезди
5 звезди
187 (89%)
4 звезди
17 (8%)
3 звезди
1 (0%)
2 звезди
1 (0%)
1 звезда
2 (0%)

208 оценки

Все още няма рецензии на български, но 123 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Спрей лепило" , също така купуват: