3DLac Спрей лепило

За перфектна адхезия към печатащото легло

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент
 • 20.00 лв. (5.00 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: понеделник, 01. февруари: Поръчайте до понеделник в 06:30 часа.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: 3DL-145, Съдържание: 400 мл

EAN: 8411322235803

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: 3DL-145
Номер на производителя: 145
Марки (производители): 3DLac
Съдържание: 400 мл
Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери

Описание

3DLac е спрей лепило за строителната дъска. Спрей лепилото е специално разработено от испанска лаборатория за 3D принтери, използващи FDM процес.

3DLac е без парфюм, устойчив на високи температури и съдържа подсилен фиксиращ агент за по-добро прилепване на компонентите към строителната дъска.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.

Предупреждения за опасност:

 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Въпроси и отговори относно 3DLac Спрей лепило

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

4,8 от 5 звезди
82 (88%)
9 (9%)
1 (1%)
0 (0%)
1 (1%)

93 оценки

Все още няма рецензии на български, но 62 рецензии на други езици.


Знаехте ли?

НАСА използва 3D принтери, за да прави пица за астронавти в космоса.