3DLac Спрей лепило, 400 ml

За перфектна адхезия към печатащото легло

18.00 лв.

(45.00 лв. / l, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 400 ml

Доставка до понеделник, 03. юни, ако поръчате до петък до 13:00 часа.

На склад

Отстъпка за количество

 • над 2 само 16.21 лв. / Брой -10%

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент

Арт.-№: 3DL-145, Съдържание: 400 ml, EAN: 8411322235803

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: 3DL-145
 • Номер на производителя: 145
 • Марки (производители): 3DLac
 • Съдържание: 400 ml
 • Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери
Описание

3DLac е спрей лепило за строителната дъска. Спрей лепилото е специално разработено от испанска лаборатория за 3D принтери, използващи FDM процес.

3DLac е без парфюм, устойчив на високи температури и съдържа подсилен фиксиращ агент за по-добро прилепване на компонентите към строителната дъска.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.

Предупреждения за опасност:

 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Въпроси и отговори относно 3DLac Спрей лепило

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

1 рецензия на български за 3DLac Спрей лепило

180 клиентски рецензии на други езици

4,9 от 5 звезди
5 звезди
303 (89%)
4 звезди
30 (8%)
3 звезди
2 (0%)
2 звезди
3 (0%)
1 звезда
2 (0%)

340 оценки
1 клиентска рецензия на български
180 клиентски рецензии на други езици

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Спрей лепило" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder