3DLac Спрей лепило

За перфектна адхезия към печатащото легло

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент
 • 20.00 лв. (5.00 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: вторник, 28. септември: Поръчайте до петък в 07:00 часа.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: 3DL-145, Съдържание: 400 мл

EAN: 8411322235803

 • За всички материали
 • Без парфюм
 • Високатемпературна устойчивост
 • Подсилен фиксиращ агент

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: 3DL-145
Номер на производителя: 145
Марки (производители): 3DLac
Съдържание: 400 мл
Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери

Описание

3DLac е спрей лепило за строителната дъска. Спрей лепилото е специално разработено от испанска лаборатория за 3D принтери, използващи FDM процес.

3DLac е без парфюм, устойчив на високи температури и съдържа подсилен фиксиращ агент за по-добро прилепване на компонентите към строителната дъска.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.

Предупреждения за опасност:

 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Въпроси и отговори относно 3DLac Спрей лепило

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DLac Спрей лепило

85 клиентски рецензии на други езици

4,8 от 5 звезди
5 звезди
112 (88%)
4 звезди
11 (8%)
3 звезди
1 (0%)
2 звезди
1 (0%)
1 звезда
1 (0%)

126 оценки

Все още няма рецензии на български, но 85 рецензии на други езици.


Знаехте ли?

НАСА използва 3D принтери, за да прави пица за астронавти в космоса.