eSUN eResin-PLA Pro Transparent, 1.000 g

PLA смола на био основа

70.34 лв. 78.20 лв. -10%

(70.34 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до четвъртък, 25. април, ако поръчате днес до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Екологично чист и на биологична основа
 • Висока якост
 • Висока якост
 • Висока прецизност

Арт.-№: ESUNCN-ERESINPLAPRO-T, Съдържание: 1.000 g, EAN: 6922572201972

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: ESUNCN-ERESINPLAPRO-T
 • Номер на производителя: ERESINPLAPRO-T
 • Марки (производители): eSUN
 • Съдържание: 1.000 g
 • Видове продукти: Смоли
 • Източник на светлина: LCD
 • Цвят: Прозрачен
Описание

eResin-PLA Pro на eSUN е екологично чиста, био базирана PLA смола с отлична издръжливост, здравина и прецизност.

Смолата е подходяща за отпечатване на фигури, модели на зъби и различни декоративни предмети.

Характеристики с един поглед:

 • PLA смола на био основа,
 • малко развитие на миризма,
 • гладки печатни повърхности с видими детайли,
 • висока прецизност на формата,
 • с висока резолюция,
 • висока якост, издръжливост и прецизност.
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H360FD - Мможе да увреди възпроизводителната функция. Може да увреди плода в майчината утроба.
 • Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Изтегляния

Въпроси и отговори относно eSUN eResin-PLA Pro Transparent

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за eSUN eResin-PLA Pro Transparent

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "eResin-PLA Pro Transparent" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder