eSUN S200 Standard Resin Bright Orange, 1.000 g

Универсална смола с висока твърдост и прецизност

52.29 лв. 58.10 лв. -10%

(52.29 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до сряда, 19. юни

В наличност от 11. юни

Защо отнема повече време?

Защо отнема повече време? Този продукт в момента не е в наличност, но ще бъде доставен скоро. Можете да направите директна поръчка - продуктът ще ви бъде изпратен веднага след като пристигне на склад. Затворете бележката

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Лесен за печат
 • Висока твърдост и прецизност
 • Слаба миризма
 • Фини повърхности и ясни текстури

Арт.-№: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-BO, Съдържание: 1.000 g, EAN: 6922572203570

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-BO
 • Номер на производителя: S200 STANDARDRESIN-BO
 • Марки (производители): eSUN
 • Съдържание: 1.000 g
 • Видове продукти: Смоли
 • Източник на светлина: LCD
Описание

S200 Standard Resin от eSUN е лесна за печат смола с висока твърдост и прецизност. Смолата със слаб мирис има отлични свойства за печат и съчетава фини повърхности с ясни текстури.

Идеален за печат на механични части, фигури, бижута и декорации, които изискват висока точност.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H360FD - Мможе да увреди възпроизводителната функция. Може да увреди плода в майчината утроба.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Изтегляния

Въпроси и отговори относно eSUN S200 Standard Resin Bright Orange

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за eSUN S200 Standard Resin Bright Orange

1 клиентска рецензия на друг езики

5,0 от 5 звезди
5 звезди
1 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "S200 Standard Resin Bright Orange" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder