Новият ColorFabb nGen филамент

Новият ColorFabb nGen филамент

3D принтирането има много приложения като прототипиране, дизайн, фигури или играчки.

nGen от ColorFabb е идеалният избор за всяко от тези приложения.
Филаментите nGen притежават функционални свойства и са изненадващо добри за принтиране.

Температурата на встъкляване е 85°C, което е много повече от тази при PLA.

nGen е идеален за потребители, нуждаещи се от гъвкавост и широк температурен обхват на обработка. Филаментите са много лесни за обработка и при ниски температури.

nGen PLA ABS PETG
Температура на встъкляване 85°С 50°С 100°С 75°С
Издръжливост ++ - +++ +++
Температура на Принтиране 220-240°С 190-220°С 250-260°С 240-260°С
Способност за печат +++ +++ + ++
Без миризма +++ + - ++
Яснота на повърхността +++ + - ++

Как да принтираме с nGen:

За да постигнете най-добри резултати, е важно да настроите настройките на Slicer според използвания материал. Най-важните настройки са обяснени по-долу:

 • Нагряваща платформа: nGen се принтира най-добре с помощта на нагряваща платформа. Най-добре е да се доближаваме до температурата на встъкляване. Платформата за печат следователно би трябвало да е нагрята до 70-85°C.
 • Температура на печат: при нормални настройки, като например 0,2 mm височина на слоя и скорост на печат 50 mm/s, препоръчваме температура на печат между 220 - 240°C
 • Охлаждане: При непрекъснат печат с настройка за 100% охлаждане е възможно отделните слоеве да се отлепят. В такъв случай настройката за охлаждане трябва да бъде намалена.
 • Свързване: Препоръчваме скоростта на свързване да се намали до известна степен. Охлаждането може да бъде зададено на 100%.
 • Ретракция: Настройките за ретракция на PLA трябва да съответстват на настройките на nGen. Въпреки това, тези настройки може да изискват някои корекции.

Приложение за филаментите nGen:

 • В домакинството

 • В електрониката

 • Играчки

 • Функционални прототипи

 • Моделиране / проектиране

 • Медицинска индустрия

Новият ColorFabb nGen се предлага в различни цветове, които може да намерите тук .

 • nGen - Mass Portal Pharaoh ED

 • nGen - Lulzbot Mini

 • nGen - Ultimaker 2

 • nGen - Stacker