Smooth-On XTC-3D Епоксидна смола, (A + B) = 181 g

Епоксидно покритие за 3D принтирани части

60.10 лв.

(332.04 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: (A + B) = 181 g

Доставка до вторник, 30. април, ако поръчате днес до 13:00 часа.

На склад

Отстъпка за количество

 • над 5 само 54.10 лв. / Брой -10%

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Защитава и изглажда части за 3D принтиране
 • Спестява време и разходи
 • Идеална за всеки 3D материал за принтиране
 • Ефективна и финансово изгодна употреба

Арт.-№: KP-09400-010-000500, Съдържание: 181 g, EAN: 751635696235

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: KP-09400-010-000500
 • Номер на производителя: 09400-010-000500
 • Марки (производители): Smooth-On
 • Съдържание: 181 g
 • Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери
Описание

Епоксидна смола за 3D модели за принтиране

XTC-3D® е идеален за изглаждане на 3D модели. Двете течности се смесват в съотношение 2А:1В и се прилагат към модела. Прилагането се извършва най-добре с помощта на четка. Смолата изглажда повърхността и може да се нанесе без грозни следи от четка.

Времето за обработка е 10 минути, а времето за втвърдяване е около 4 часа (в зависимост от количеството и стайната температура).

С XTC-3D® вашите 3D модели не само ще бъдат устойчиви на удар, но също така ще се сдобият с твърда повърхност.
Моделът може да бъде шлифован, грундиран и боядисан.

Може също така да добавите цветни пигменти или метален прах към микса.

XTC-3D® е много евтин за употреба. За 6,5 см 2 са необходими само 30 гр XTC-3D®.

С XTC-3D® може да боядисате всички 3D модели, независимо дали става дума за PLA, ABS, дървени филаменти или друг твърд материал, използван за 3D принтиране.

Повече информация

XTC-3D® не съдържа ЛОС (летливи органични съединения), фталати или фосфати.

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност в наръчника.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода/сапун.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H332 - Вреден при вдишване.
 • H361fd - Предполага се, че може да увреди възпроизводителната функция. Предполага се, че може да увреди плода в майчината утроба.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 071 - Корозивен за дихателните пътища.
Видео за продукта:

Metallic Finish

Въпроси и отговори относно Smooth-On XTC-3D Епоксидна смола

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Smooth-On XTC-3D Епоксидна смола

149 клиентски рецензии на други езици

4,5 от 5 звезди
5 звезди
136 (61%)
4 звезди
65 (29%)
3 звезди
15 (6%)
2 звезди
2 (0%)
1 звезда
3 (1%)

221 оценки

Все още няма рецензии на български, но 149 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "XTC-3D Епоксидна смола" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder